УГОДА КОРИСТУВАЧА

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця угода (далі - «Угода») регламентує відносини між правовласником мобільного додатку «DiLARD» (далі - «Правовласник») і Фізичною особою, яка належним чином, приєдналася до цієї Угоди (далі - «Користувач») для отримання права використання мобільного додатка «DiLARD» (далі - «Додаток»).

1.2. Правовласником мобільного додатку «DiLARD» є товариство з обмеженою відповідальністю «Дія-Буд».

1.3. Користувачем мобільного додатку «DiLARD» вважається будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Додатку, та досягла віку допустимого для акцепту цієї Угоди.

1.4. За допомогою мобільного додатку «DiLARD», через яке Користувачі в рамках своєї професійної діяльності можуть просувати на ринку, реалізовувати та/або пропонувати свої послуги для замовлення, резервування транспортних послуг, а інші Користувачі сайту можуть знаходити такі послуги, порівнювати, замовляти.

1.5. Відповідно до статей 634 Цивільного кодексу України, дана Угода є договором приєднання. Правовласник надає Користувачеві права доступу і використання Додатка на умовах цієї Угоди.

1.6. Здійснення (проведення) Користувачем реєстрації в системі Додатку (в тому числі встановлення відповідної позначки при реєстрації у полі "Ознайомлений і погоджуюсь з умовами використання") та подальше використання будь-якої з функцій або сервісів Додатку є повною та беззаперечною згодою Користувача з усіма пунктами цієї Угоди і всіма її змінами й доповненнями, та свідчить про укладання двостороннього договору між Правовласником і Користувачем. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди, користування Додатком має бути негайно припинено.

1.7. Перед початком роботи мобільного Додатку Правовласник при реєстрації запитує у Користувача особисту інформацію, що включає у себе:
Прізвище, Ім’я, По-батькові, електронну адресу, номер телефону, назву підприємства, інформацію про транспортний засіб(номер авто, номер причепа, тип, марка, модель і тп), інформацію про водія, ідентифікатор пристрою.

1.8. Приймаючи умови цієї Угоди, згідно п. 1.6. цієї Угоди, Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, прийняв і згоден з усіма наведеними пунктами Угоди у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, та надає свою згоду на обробку Правовласником його даних (у тому числі персональних), внесених Користувачем в Додаток.

1.9.  Правовласник має право вносити зміни до цієї Угоди. При внесенні змін до Угоди Правовласник повідомляє про це Користувачів шляхом розміщення змін/доповнень або нової редакції Угоди в мобільному додатку пункт меню Правила та умови.

1.10. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

1.11. Користувач приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов’язані з його діями по використанню Додатку.

1.12. Додаток надається в користування за принципом «як є». Правовласник не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання функцій або сервісів Додатку та/або будь-якої інформації, що на них зберігається про Користувача, а також за будь-які помилки, збої, віруси і інші недоліки та порушення в Додатку, які можуть бути передані на Додаток, або через Додаток третіми особами і їх наслідки для Користувача, в тому числі, але не виключно: за реальний збиток, упущену вигоду, моральну шкоду, шкоду, завдану честі, гідності та ділової репутації.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

2.1. Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися умов цієї Угоди.

2.2. Користувач має право використовувати Додаток виключно з метою особистого використання відповідно до умов цієї Угоди.

2.3. При реєстрації в Додатку Користувач зобов’язується повідомляти правдиву та достовірну інформацію про себе.

2.4. Користувач зобов’язується при використанні будь-якої з функцій або сервісів Додатку, підпорядковуватися правилам і обмеженням, викладеним в даній Угоді.

2.5. Користувач зобов’язується не реєструвати та не використовувати одночасно більш ніж один обліковий запис.

2.6. Користувач несе особисту відповідальність за використання Додатку будь-якими способами, прямо не дозволеними цією Угодою.

2.7. Користувач має право у будь-який момент розірвати цю Угоду в односторонньому порядку шляхом видалення Додатку на мобільному пристрої або припинення користування ним.

2.8 Заборонена реєстрація транспортних засобів, задіяних у перевезенні вантажів військового призначення. Також, забороняється відправляти координати місцезнаходження транспортних засобів, які знаходяться в небезпечній близькості до лінії бойових дій.

2.9 Згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів", Користувач має право на повернення коштів протягом 14 днів з моменту першої оплати за користування додатком без зазначення причини, відповідно до умов, викладених нижче.
Правовласник зобов'язується повернути кошти, сплачені Користувачем, в термін не пізніше, ніж 14 днів з дати отримання запиту на повернення коштів. Повернення коштів буде здійснено на той самий рахунок або платіжний інструмент, який використовувався для першої оплати.
Для здійснення процедури повернення коштів, Користувач повинен звернутися до Правовласника за допомогою вказаних на сайті контактних даних. У повідомленні про повернення коштів Користувач має надати необхідну інформацію про своє замовлення, включаючи дату оплати, ПІБ та номер телефону, який використовувався для входу в додаток.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ

3.1. Правовласник має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Додатку, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адрес електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем.

3.2. Всі питання та претензії, пов’язані з використанням/неможливістю використання мобільного додатку, а також можливим порушенням Додатком законодавства та/або прав третіх осіб, Користувач має право адресувати Правовласнику.

3.3. Правовласник залишає за собою право у будь-який час на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до мобільного додатку, у разі порушення Користувачем цієї Угоди.

3.4. Правовласник залишає за собою право зберігати у своїх базах даних усі відомості, дані та інформацію, які були отримані від користувачів, самостійно розміщені користувачами або отримані з інших офіційних джерел. Правовласник забезпечує конфіденційність зазначених відомостей, даних та інформації та їх збереження у відповідності до положень Політики конфіденційності та вимог національного законодавства.

3.5 Правовласник надає комплексну правову допомогу вантажним перевізникам — забезпечення ефективної підтримки в розгляді питань, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами (ДТП) та податковими спорами.

3.6 Правовласник виконує детальну перевірку документів з метою оцінки благодійності та добропорядності перевізників та замовників. Співробітники аналізують релевантні документи, щоб забезпечити надійність та безпеку у галузі вантажних перевезень.

3.7 Завдяки використанню передових технологій та збору великого обсягу даних, наші логісти забезпечують оптимальне планування маршрутів з урахуванням найкоротших шляхів, об’єму вантажів та інших факторів, що сприяють зменшенню витрат часу та ресурсів.

  1. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Користувач гарантує, що не буде здійснювати будь-яких дій, направлених на заподіяння шкоди Правовласнику або іншим особам.

4.2. Усі взаємовідносини, що виникають між Користувачами мобільного додатку обмежені колом таких користувачів. Правовласник не несе фінансових або інших зобов’язань за зобов’язаннями, які виникають між Користувачами.

4.3. У випадку порушення правил користування Додатком, недотримання умов цієї Угоди, Користувач зобов’язаний відшкодувати Правовласнику шкоду, спричинену такими діями.

4.4. Користувач несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Додатку, встановленому на мобільний пристрій Користувача. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, здійснені з використанням його мобільного пристрою, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

4.5. Правовласник не несе відповідальність за відомості (інформацію, дані), які Користувач розмістив в Додатку.

4.8. Користувач і Правовласник не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, наслідків яких неможливо уникнути або здолати (таких як: стихійні лиха, оголошена і неоголошена війна, загроза війни, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, змова, повстання, масові безлади, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, накопичення снігу або ожеледь, вибух, незаконні дії третьої особи, збій або перерва в роботі Інтернет провайдера, збій або перерва в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобах чи устаткуваннях Правовласника, інші перешкоди доступ до мережа Інтернет, що не залежать від воля сторін і їх Інтернет провайдерів і тому подібне).

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту реєстрації в системі Додатку (в тому числі підтвердження згоди з умовами її використання при реєстрації) і діє безстроково, протягом усього періоду використання Користувачем Додатку.

5.2. Якщо будь-яке з положень цієї Угоди буде визнане недійсним, це не впливає на дійсність або застосування інших положень цієї Угоди.

5.3. Подальше використання Додатка означає, що Користувач прийняв на себе відповідальність за безумовне дотримання цієї Угоди.

5.4. Ця Угода складена відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.